Mine timer foregår i et undervisningsrum præget af åbenhed, respekt og godt humør. Her lærer du din stemme og dig selv bedre at kende gennem vores arbejde med kropsholdning, klassisk sangteknik, klang, musikalitet og udtryk. Vi arbejder genremæssigt bredt og tilrettelægger sange og hjemmeøvning ud fra instrukser og lydoptagelser, så det bliver nemt at øve videre hjemme.

Som supplement til soloundervisningen kan man deltage i projekter/koncerter, hvor man synger flerstemmigt med andre, man kan spille og synge sammen med andre musikere på musikskolen, og man har mulighed for at deltage i workshops.

Stemmeproblemer? Jeg er videreuddannet i stemmerehabilitering fra Anne Rosing instituttet, og jeg kan derfor hjælpe både børn og voksne, der har problemer med overbelastning af stemmen, tilbagevendende hæshed, eller på anden måde føler at stemmen ikke fungerer optimalt.

Jeg er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2005 med klassisk sang som hovedfag og den udvidede musikpædagogiske diplomeksamen. Efter studier i Tyskland debuterede jeg fra solistklassen i 2009. Udover mit virke som sanger har jeg en mangeårig undervisningserfaring bag mig og er udover Ballerup musikskole også fast tilknyttet som underviser ved DR’s pigekor. Jeg brænder for mit arbejde med undervisning af børn og unge, og finder det meget værdifuldt at kunne inspirere og udvikle dem musikalsk, sangteknisk og udtryksmæssigt.

Vil du gå på Bamuk?