Oplevelser for livet

Musik- og kultur er fundamentalt for det gode liv. På Bamuk skaber vi oplevelser og læring for livet sammen med vores elever. Både når vi møder det enkelte barn eller unge menneske og når vi i fællesskab og samhørighed skaber musikalske oplevelser og udtryk.

Om Bamuk

På Bamuk møder vores elever dybt professionelle og passionerede musikere, musikproducere, dansere, billedkunstnere og andre fagprofessionelle og kunstnere. Det er med udgangspunkt i dette møde, at vores elever skaber udtryk, lærer nyt og forløser deres potentiale for musik- og kultur. Undervisningen sker i en dynamisk vekselvirkning mellem det nære, personlige møde mellem elev og lærer og deltagelse og udfoldelse i skabende fællesskaber på Bamuk.

På Bamuk får vores elever muligheden for at udtrykke sig, lære sig selv bedre at kende og møde andre mennesker og udtryk, der inspirerer og motiverer.  Vores elever udvikler deres kreativitet gennem mestring af kompetencer og en legende og nysgerrig tilgang til stoffet. En kreativitet som vores elever kan tage med sig ind i andre dele af deres liv. At arbejde med en personlig fordybelse og koncentration sammen med profesionelle kunstnere styrker den enkeltes selvværd og skaber en menneskelig styrke, der skaber gode forudsætninger for det gode liv.

Musik og kultur er ikke flødeskummet på lagkagen, men er et grundlæggende menneskeligt kendetegn.

“Musikalitet er en psykobiologisk kapacitet der gennemsyrer al menneskelig kommunikation herunder musik”
Ellen Dissanayake (hjerneforsker)

Vil du gå på Bamuk?