Sæson & betaling

En hel sæson på Bamuk starter i august, slutter i juni og består af 36 undervisningsgange.

Betalingen for undervisningen er ligeligt fordelt på 10 rater, og der betales for en måned af gangen (eks. 01.10-31.10) med undtagelse af rate 1, der dækker perioden 22.08-30.09.
Raterne opkræves via digital post månedsvis bagud.

 

Priser sæson 23/24

Instrumental- og sangundervisning (elever u. 25 år):

 • Eneundervisning 20 min. per rate: kr. 464,-
 • Eneundervisning 25 min. per rate: kr. 564,-
 • Hold 2 elever 40 min. per rate: kr. 464,-
 • Hold 3 elever 60 min. per rate: kr. 464,-

Hvis der ikke kan sammensættes et hold, tilbyder vi i stedet 20 minutters eneundervisning.

Leje af instrumenter

I forbindelse med musikundervisningen er der mulighed for at leje et instrument. Dette koster 51 kr. pr. rate, der opkræves sammen med betaling for undervisningen.
Læs mere om instrumentleje her

Holdundervisning (elever u. 25 år)

 • Rytmik, MusikStart., MusikVærksted og Minisang pr. rate: kr. 212,-
 • Rytmik, 8 ugers hold pr. forløb: kr. 519,-
 • Lydspor pr. rate: kr. 212,-
 • Dans/Dans-teknik per rate: kr. 267,-
 • Minidrama per rate: kr. 274,-
 • Drama per rate: kr. 324,-
 • Billedskole per rate: kr. 172,-

Voksen undervisning – instrumental, sang og hold

 • Eneundervisning er 25 minutter per rate: kr. 966,-
 • Hold på 2 elever er 40 minutter per rate: kr. 772,-
 • Dans og hold min. 6 deltagere per rate: kr. 385,-
 • BalKoret per rate kr. 279,-
 • Prisen på orkestre varierer

Vi tilbyder ikke leje af instrumenter til elever over 25 år, ligesom der ikke ydes rabatter til elever over 25 år.

Udenbys takst

Elever, der ikke bor i Ballerup Kommune, betaler udenbys takst svarende til voksen takster.

Søskende- & flerfagsrabat

På Bamuk er der mulighed for at få både søskende- og flerfagsrabat.

Flerfagsrabat: Hvis en elev er tilmeldt mere end ét fag, bliver der opkrævet fuld betaling for det dyreste fag og halv pris for hvert af de øvrige fag.

Søskenderabat: Hvis et søskendepar går til musikundervisning, er der mulighed for at opnå søskenderabat, hvor der opkræves halv pris for det billigste fag. Bemærk: Søskenderabat aktiveres kun, hvis der er samme betaler på begge børn. Sørg derfor for at tjekke, hvem der står som betaler, hvis du ønsker søskenderabat.

Bemærk: Dans, Dans-talent, Drama, Minidrama og Billedskole er ikke omfattet af rabatordningen.

Nedsat betaling

Familier og studerende med husstandsindkomst under 193.501 årligt kan søge om nedsat betaling.

Skema til ansøgning om nedsat betaling – elever +18 år

Skema til ansøgning om nedsat betaling – værge

Ansøgning om nedsat betaling skal fremsendes i forbindelse med tilmelding.

 

Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse

Du kan tilmelde dig løbende hele sæsonen. Vil du være sikker på at få en plads, anbefaler vi dog, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Særligt efter 9. maj kan det være svært at få en plads – både i indeværende og næste sæson.

Udmelding

Du har mulighed for løbende at melde dig ud af tilmeldte aktiviteter ved at sende en mail til musikskolen@balk.dk.

Tilmeldingen er økonomisk bindende løbende måned plus to måneder regnet fra udmeldelsesdatoen.

 

Sygdom og fravær

Fravær elev

Hvis du bliver forhindret i at deltage i undervisningen, f.eks. grundet sygdom, skal du melde afbud direkte til din lærer.

Du har ikke krav på at få den forsømte undervisning erstattet eller honoraret tilbagebetalt, hvis du selv er fraværende fra undervisningen – uanset årsag til dit fravær.

Fravær lærer

I tilfælde af at din lærer er fraværende fra undervisningen, får du besked fra din lærer eller fra vores kontor.

Du får erstattet undervisningen på et senere tidspunkt, eller undervisningen overtages af en vikar. Er dette ikke muligt, modregnes aflysningen i den efterfølgende opkrævning.

Vil du gå på Bamuk?

_MGL7231