Priser

Sæson 20/21:

En hel sæson på Bamuk består af 36 undervisningsgange, og betalingen herfor er fordelt ligeligt på 10 rater.

1. og 2. rate opkræves samlet i oktober med sidste rettidige betaling i november, og herefter opkræves hver måned.

Betaling for undervisning opkræves som digital post månedsvis bagud.

Musikskolen yder søskenderabat og flerefagsrabat. Deltager søskende i musikundervisningen, eller deltager en elev i mere end ét fag, opkræves fuld betaling for det dyreste fag og halv betaling for hver af de øvrige.

Dans, Dans-teknik, Drama, Minidrama og Billedskole er ikke omfattet af rabatordningerne.

Instrumental- og sangundervisning

– Eneundervisning 20 min. per rate: kr. 437,-

– Eneundervisning 25 min. per rate: kr. 531,-

– Hold 2 elever 40 min. per rate: kr. 437,-

– Hold 3 elever 60 min. per rate:kr. 437,-

Hvis der ikke kan sammensættes et hold, tilbydes istedet 20 minutters eneundervisning.

Holdundervisning

– Rytmik, Musik i 1., Musikværksted og Minisang pr. rate: kr. 200,-

– Rytmik, 8 ugers hold pr. forløb: kr. 490,-

– Lydspor pr. rate: kr. 200,-

– Dans/Dans-teknik per rate: kr. 258,-

– Minidrama per rate: kr. 258,-

– Drama per rate: kr. 305,-

– Billedskole per rate: kr. 163,-

Voksenundervisning

– Eneundervisning er 25 minutter per rate: kr. 911,-
– Hold på 2 elever er 40 minutter per rate: kr. 728,-
– Dans og hold min. 6 deltagere  per rate: kr. 364,-

– BalKoret per rate kr. 263,-

– Prisen på orkestre varierer

Vi tilbyder ikke leje af instrumenter til elever over 25 år. Der ydes ikke rabatter til elever over 25 år.

Nedsat betaling

Familier med husstandsindkomst under kr. 170.000 kr. årligt kan søge om nedsat betaling.

Skema til ansøgning om nedsat betaling 20-21

Ansøgning om nedsat betaling skal fremsendes i forbindelse med tilmelding.

Søskende/flerfagsrabat

Deltager søskende i musikundervisningen, eller deltager en elev i mere end ét fag, opkræves fuld betaling for det dyreste fag og halv betaling for hver af de øvrige.

Bemærk at fagene Dans og Dans-teknik ikke er omfattet af rabatordningerne.

 

Indmeldelse/udmeldelse

Indmeldelse

Du kan tilmelde dig løbende hele sæsonen, men tilmelder du dig efter den 9. maj, er chancen
for, at der stadig er ledige pladser, forringet.

Udmeldelse

For alle elever gælder det, at tilmelding er økonomisk bindende indtil den 31. december.
Ønskes udmeldelse pr. 1. januar skal skriftlig udmeldelse være os i hænde senest den 1. december.

Udmeldelse kan også foretages via mail.

Er udmeldelse os ikke i hænde senest den 1. december, er undervisningen/indmeldelsen økonomisk bindende resten af sæsonen.

 

Sygdom og fravær

Fravær elev

I tilfælde af sygdom skal du melde afbud direkte til din lærer.
Du har ikke krav på at få den forsømte undervisning erstattet eller honoraret tilbagebetalt, hvis du selv er fraværende fra undervisningen – uanset årsag til dit fravær.

Fravær lærer

I tilfælde af at din lærer er fraværende fra undervisningen, får du besked fra din lærer eller fra vores kontor.
Du får erstattet undervisningen på et senere tidspunkt, eller undervisningen overtages af en vikar. Er dette ikke muligt, modregenes aflysningen i den efterfølgende opkrævning.

Vil du gå på Bamuk?

_MGL7231