Vores Børnekulturcenter deler adresse og værksted med Billedskolen.
Stedets aktiviteter er baseret på børns møde med professionelle kunstnere. Det kan være inden for områder som teater, film, litteratur, billedkunst og musik som tværgående kunstprojekter. Projekterne tilbydes forskellige aldersgrupper i skole- og institutionssammenhæng. De aktuelle projekter udbydes direkte til institutionerne og skolerne gennem De Lokale Kulturnetværk eller via ”Skolen i virkeligheden”.

Læs mere

Aktiviteter i Børnekulturcenteret

I Børnekulturcenteret møder børnene personer fra kunstens og kulturens verden. På den måde får de et indtryk af, hvilke aktiviteter der findes ude i verden, og hvad det egentlig vil sige at være kunstner i dag.

Børn møder kunstnere i Bamuks børnekulturcenter

I børnekulturcenteret har børnene fx haft mulighed for at møde en kunstner ansigt til ansigt. Kunstneren Camilla Nørgård blev i samarbejde med Børnekulturcentret sendt ud til fem forskellige daginstitutioner og BFO’er, hvor hun introducerede sit arbejde som billedkunstner og inddrog børnene i en kunstnerisk proces. Formålet var, at vise måder at igangsætte og understøtte det særlige, der udvikler børn i mødet med kunst og kunstnere og at pege på, at kunstnerisk aktivitet er en vej til at afprøve nye og anderledes arbejdsprocesser i dagligdagen.

Herfra hvor vi står

Projektet ”Herfra hvor vi står” handlede om identitet og blev gennemført med 8. klasser fra Måløv skole og Østerhøj skole i samarbejde med billedkunstneren Cai Ulrich V. Platen.

De deltagende elever blev bedt om at samle og redigere, ikke bare billeder, men det stof de syntes, kendetegner dem selv, tiden og tilværelsen. Alt hvad der kunne bruges til at fortælle andre om, hvordan livet ser ud fra deres konkrete ståsted i Ballerup.

Projektet udmundede i en udstilling på Måløv Skole i perioden før sommerferien, der viser livet og verden set med deres øjne, og der arbejdes nu på at udstillingen kan vandre rundt i kommunen i skoleåret 17/18.

Vil du gå på Bamuk?

I undervisningen kan du møde

Fællesaktiviteter

For at styrke fællesskabet og den sociale trivsel på Bamuk inviteres eleverne til at deltage i fællesaktiviteter med fokus på samvær, sjove og lærerige aktiviteter, grin og hygge.

Workshop

I workshops får man – i grupper – mulighed for at stille skarpt på særlige vigtige faglige, musikalske og performative emner og arbejde meget koncentreret og intensivt med stoffet.

Gruppeundervisning

Når du undervises i en gruppe, får du mulighed for at spejle dig i og lære af andre og spille sammen, også med din lærer.

Øve-lejr

Med jævne mellemrum tilbydes Bamuks elever at deltage på hyggelige og sjove øve-lejr med deres lærere og andre elever. At være afsted og spille sammen i et koncentreret tidsrum.

Lærere

Sort/hvid profilbillede af kvinde

Mette Gitz-Johansen

Telefon: 21722229
Mail: mgj@balk.dk

Underviser i: BilledskoleBørnekulturcenter
boernekultur-02