Anders Flindt Mikkelsen

Anders Flindt Mikkelsen
Min undervisning foregår i et åbent og legende rum, hvor vi lærer instrumentet og os selv bedre at kende. Vi træner ørerne, så du bliver hurtig til at orientere dig i musikken, og vi leger med rytmer, klang, improvisation, og udtryk. Min grundlæggende trombone undervisningsfilosofi er i størst mulig omfang tilpasset den enkelte elev via mesterlæreprincippet.

Jeg tager udgangspunkt i elevens forkundskaber og interesser i min undervisning og betragter elevens spillelyst, som den største drivkraft til at lære. Denne indgangsvinkel betyder, at der kan arbejdes med elementer, som er fuldstændigt tilpasset den enkeltes motivation og faglige formåen. Det vigtigste element på musikskolen er sammenspil. Vi spiller med hinanden på kryds og tværs. Niveau og aldersmæssigt er der ingen grænser. Det er et fantastisk socialt samvær og et fællesskab hvor ens musikalske virke bliver udfordret.

Jeg er uddannet fra det Kgl. Danske Musikkonservatorium 2001 på orkesterlinjen med trombone som hovedfag. Derefter solist uddannelse på Royal Academy of Music i London. Ud over mit omfattende virke som musiker, har jeg stor undervisningserfaring med alle niveauer og aldersgrupper fra bl.a. garder, brassband, højskoler, musikskoler, MGK, seminarier mm. Endvidere har jeg også haft mit eget musikalske børneteater. Jeg elsker, at undervise børn og unge i musik, og se lyset i deres øjne, når vi sammen åbner de spændende døre til musikkens forunderlige verden.

Initialer: AFM
Fag: Basun