Frank Massa

Frank Massa
Det er vigtigt for mig at skabe et godt undervisningsmiljø, der er trygt, afslappet og gerne sjovt. Med de yngste leger jeg mig frem til musikken og tager dem med på opdagelsesrejse i guitarens fantastiske univers. Der skal være plads til alle faglige niveauer og jeg stræber efter at møde mine elever i øjenhøjde. Jeg forsøger altid at være en autentisk person, der udvikler et personligt og gensidigt respektfuldt forhold til eleven med den klare bevidsthed om, at det er mig, der er læreren og det ansvar, der følger med dette.

Samarbejdet omkring musikken i et orkester giver eleverne en enestående mulighed for at udvikle deres sociale og musikalske kompetencer. Derfor brænder jeg for sammenspil. Som udgangspunkt arbejder jeg med aldersopdelte mindre ensembler, hvor eleverne kan spejle sig i hinanden. Ensemblerne samler jeg tit til ét stort orkester, hvor de ældste elever fungerer som rollemodeller for de yngre. Endelig samler jeg forskellige instrumentgrupper for at bygge bro mellem de forskellige faggrupper og for at skabe oplevelser for eleverne, der rækker ud over deres egen instrumentgruppe.

Initialer: FGM