Du kan få klaverundervisning fra 1. klasse og opefter 

Du kan få klaverundervisning på Bamuk. Klaveret er trods sin store størrelse et af de mest populære instrumenter, og klaverspil regnes for grundlæggende inden for meget musikundervisning.

Læs mere

Klaverundervisning på Bamuk

Du vil i forbindelse med klaverspillet lære noder, harmonier og rytmer og på et senere tidspunkt teknik og interpretation (fortolkning) med videre. På et klaver er der ikke nogen begrænsninger, og klaveret indgår i alle typer musik, og du kan vælge mellem alle genrer lige fra jazz og klassisk til pop og rock. Som pianist er dine muligheder derfor mange, når det gælder vores forskellige tilbud om sammenspil med andre musikelever.

Musikskolen har mange engagerede klaverlærere, der hver især kan matche de mange facetter klaverspillet kræver.

Instrument i undervisningen

I din undervisning spiller du på musikskolens flygler eller klaverer, men det er en forudsætning, at du selv har et klaver eller et anvendeligt el-piano/klaver derhjemme.

Hvad er et klaver?

Her er hvad Musikpedia.dk skriver om klaveret: Klaverer er en type af tangentinstrumenter, hvilket vil sige, at lyden dannes ved, at man trykker en tangent ned. Når en tangent på et klaver trykkes ned aktiveres en filtbeklædt hammer, som anslår en bestemt streng. Strengen begynder at vibrere, og vibrationerne forplanter sig som svingninger i luften (lyd). Svingningerne forstærkes derefter af en stor sangbund inde i klaveret. På digitalklaverer foregår det hele digitalt, og disse indeholder derfor hverken strenge eller sangbund. Tonehøjden afhænger af, hvilken tangent man trykker ned, og lydstyrken afhænger af, hvor hårdt tangenten anslås.

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Du aftaler sammen med din lærer, hvor og hvornår undervisningen skal ligge. Som udgangspunkt forsøger at lægge klaverundervisningen ude på skolerne for alle elever i 0. – 4. klasse. Går du i 5. klasse eller derover, foregår klaverundervisningen på musikskolen.

Prisen for undervisningen kan du finde her.

Vil du gå på Bamuk?

I undervisningen kan du møde

Fællesaktiviteter

For at styrke fællesskabet og den sociale trivsel på Bamuk inviteres eleverne til at deltage i fællesaktiviteter med fokus på samvær, sjove og lærerige aktiviteter, grin og hygge.

Orkester

At spille i et orkester og blive en del af et fællesskab er både rigtigt sjovt og meget lærerigt. Man lærer at lytte, finde hinanden, løfte i flok og skabe god musik sammen med andre. Man kommer også ud og spille koncerter og giver andre mennesker en oplevelse.

Soloundervisning

Når du undervises én til én får du mulighed for at få en personlig, nærværende og præcis rådgivning og får mulighed for at komme helt tæt din lærers kunnen og musikalitet.

Gruppeundervisning

Når du undervises i en gruppe, får du mulighed for at spejle dig i og lære af andre og spille sammen, også med din lærer.

Øve-lejr

Med jævne mellemrum tilbydes Bamuks elever at deltage på hyggelige og sjove øve-lejr med deres lærere og andre elever. At være afsted og spille sammen i et koncentreret tidsrum.

Koncerter

Som elev på Bamuk får du mulighed for at spille koncerter for andre; både i det helt små og også ved større koncertarrangementer. At spille for andre er en sjov, vigtig og meget lærerig aktivitet.

Sammenspil

At spille sammen er en central og naturlig del af, at gå til og spille musik og er derfor en integreret og gratis aktivitet i vores undervisningstilbud.

_MGL7900