Du kan få undervisning i slagtøj fra 3. klasse og opefter 

Slagtøj er i virkeligheden en fællesbetegnelse for alt, hvad man kan ”slå på”. Men da dette fag benytter de fleste rytmeinstrumenter samt trommesættet, har vi valgt at slagtøjsundervisningen hører til den mere klassiske del af vores undervisningstilbud.

Læs mere

Undervisning i slagtøj

Slagtøj er tiltænkt dig, der ønsker at spille på eksempelvis marimba, xylofon, klokkespil, pauker … Eller sagt på en anden måde: instrumenter som vi kender dem fra den klassiske musik, hvor de som oftest ses i forbindelse med et symfoniorkester.

Vi kender sikkert allesammen til paukerne. De store trommer, som der slås på, når symfonikoncerten virkelig er kommet op i gear. Men slagtøj er meget, meget mere end det. Slagtøj er fællesbetegnelse for en masse instrumenter, der har det til fælles, at man slår på dem. Der findes det man kalder stemt slagtøj, der er fx er xylofoner og marimbaer. På dem kan man spille alle typer musik. Xylofonen er meget almindelig i klassisk musik og i meget jazzmusik. Ustemt slagtøj er fx lilletromme og bækner.

Bemærk at undervisningen vil blive samlet på Musikskolen, hvor det store slagtøjsgrej befinder sig, og ikke på din egen skole.

Er du interesseret i rytmisk musik?

Er du mere interesseret i rytmisk musik skal du måske overveje at gå til trommer i stedet? Du kan læse mere om trommer her.

Vil du gå på Bamuk?

I undervisningen kan du møde

Fællesaktiviteter

For at styrke fællesskabet og den sociale trivsel på Bamuk inviteres eleverne til at deltage i fællesaktiviteter med fokus på samvær, sjove og lærerige aktiviteter, grin og hygge.

Orkester

At spille i et orkester og blive en del af et fællesskab er både rigtigt sjovt og meget lærerigt. Man lærer at lytte, finde hinanden, løfte i flok og skabe god musik sammen med andre. Man kommer også ud og spille koncerter og giver andre mennesker en oplevelse.

Soloundervisning

Når du undervises én til én får du mulighed for at få en personlig, nærværende og præcis rådgivning og får mulighed for at komme helt tæt din lærers kunnen og musikalitet.

Gruppeundervisning

Når du undervises i en gruppe, får du mulighed for at spejle dig i og lære af andre og spille sammen, også med din lærer.

Øve-lejr

Med jævne mellemrum tilbydes Bamuks elever at deltage på hyggelige og sjove øve-lejr med deres lærere og andre elever. At være afsted og spille sammen i et koncentreret tidsrum.

Koncerter

Som elev på Bamuk får du mulighed for at spille koncerter for andre; både i det helt små og også ved større koncertarrangementer. At spille for andre er en sjov, vigtig og meget lærerig aktivitet.

Sammenspil

At spille sammen er en central og naturlig del af, at gå til og spille musik og er derfor en integreret og gratis aktivitet i vores undervisningstilbud.

Lærere