Vi opdyrker og fremmer børn og unges kreativitet og musikalske iværksætterlyst gennem stærke elevprojekter og elevnetværk på Bamuk. Vi mener, at der hver dag bevæger sig et enormt skabende potentiale rundt blandt børn og unge i Ballerup, som vi gennem Lydspor kan aktivere og udvikle.

Hvad er Lydspor?

I Lydspor skaber vi sammen med de unge; kreative platforme, der fokuserer på procestænkning, idéudvikling, samarbejde og iværksætteri. Vi arbejder med at udvikle og overføre de faglige, kreative og personlige egenskaber, vi opbygger i musikkens verden til vores liv uden for musikken, så de bliver relevante uanset om man senere bliver musiker, fodboldspiller, jurist eller brandmand. Vi ønsker at møde og aktivere elevernes personlige idéer ved at inddrage deres eget liv og hverdag uden for musikskolen i Lydspor, f.eks fra fritidsinteresser som fodbold, gaming, spejder, rollespil, ridning, etc.

Lydspors handler således grundlæggende om kreativitet og iværksætteri og ideen om at udveksle, dele og at flytte inspiration, viden og drive fra én interesse eller hobby til en anden ved hjælp af kreativ procestænkning.

Eks. på Lydspors projekter:

  • Lydinstallationer
  • Lydeksperimenter
  • Programmering og kodning
  • Elektronik i musik
  • Bygge nye musikinstrumenter
  • Podcast
  • Filmskabelse
  • Skabe festivaller for andre unge
Pris: 212 kr./mdr.

Lydspor på Bamuk tilbydes fra 3. klasse og opefter.

Lydspor foregå på blandede hold, og der må udvises fleksibilitet ift. varierende undervisningsdage og tider.

Vil du gå til Lydspor på Bamuk?