Slagtøj

Slagtøj er i virkeligheden en fællesbetegnelse for alt, hvad man kan ”slå på”. Men da dette fag benytter de fleste rytmeinstrumenter samt trommesættet, har vi valgt at slagtøjsundervisningen hører til den mere klassiske del af vores undervisningstilbud.

Undervisning i slagtøj

Slagtøj er tiltænkt dig, der ønsker at spille på eksempelvis marimba, xylofon, klokkespil, pauker … Eller sagt på en anden måde: instrumenter som vi kender dem fra den klassiske musik, hvor de som oftest ses i forbindelse med et symfoniorkester.

Vi kender sikkert allesammen til paukerne. De store trommer, som der slås på, når symfonikoncerten virkelig er kommet op i gear. Men slagtøj er meget, meget mere end det. Slagtøj er fællesbetegnelse for en masse instrumenter, der har det til fælles, at man slår på dem. Der findes det man kalder stemt slagtøj, der er fx er xylofoner og marimbaer. På dem kan man spille alle typer musik. Xylofonen er meget almindelig i klassisk musik og i meget jazzmusik. Ustemt slagtøj er fx lilletromme og bækner.

Bemærk at undervisningen vil blive samlet på Musikskolen, hvor det store slagtøjsgrej befinder sig, og ikke på din egen skole.

Er du interesseret i rytmisk musik?

Er du mere interesseret i rytmisk musik skal du måske overveje at gå til trommer i stedet? Du kan læse mere om trommer her.

Du kan få undervisning i slagtøj fra 3. klasse og opefter.

Soloundervisning
Tid og sted:
Undervisningstidspunkt aftales med din lærer.

Vil du gå til Slagtøj på Bamuk?