Direktion

Undervisning i direktion tilbydes fra 16 år og opefter På Bamuk kan du få undervisning i, hvad det er, der foregår på dirigentpodiet. Formålet med undervisningen er at give dig en række værktøjer, der kan gøre dig i stand til at stå foran andre musikere og lede dem igennem musikken.

Undervisning i direktion

Du kan ikke tilmelde dig dette fag via hjemmesiden. Men hvis du og din lærer synes det kunne være interessant for dig, så bed din lærer indstille dig.

I løbet af undervisningen arbejdes der med slagskemaer, indsatser, dynamik, partiturlæsning, -forståelse og -analyse, musikteori, kropsholdning samt formidling og kontakt til musikerne. I lighed med alle andre instrumenter er øvning den eneste vej frem. Som dirigent kan man både øve sig derhjemme foran spejlet, på turen i bussen eller toget og sidst men ikke mindst foran et ensemble. Udover undervisningen med musikskolens direktionslærer vil man i løbet af sæsonen komme rundt til nogle af musikskolens forskellige ensembler og få praktisk erfaring.

Praktik

For at have mulighed for at arbejde med direktion skal man have et godt niveau på sit eget instrument. Man skal desuden have en musikteoretisk viden og/eller have gået til faget Musikteori og hørelære.

Man kan som en grundregel starte på direktionsundervisningen fra man er 16 år. Det er en forudsætning, at instrumentallæreren godkender, at eleven er parat til at modtage undervisning i direktion.

Solo 20 min.: 464 kr./mdr.
Solo 25 min. voksen: 966 kr./forløb

Lærere

Vil du gå til Direktion på Bamuk?