Talentlinjen

Talentlinjen
Med talentlinjen ønsker Bamuk at skabe de bedste rammer for at vores talentfulde elever kan udvikle og forløse deres fulde potentiale og personlige ambitioner med musik- og kultur.

Vi tilbyder med talentlinjen et motiverende og højt kvalificeret lærings- og musikmiljø samt et stærkt elevfællesskab

  • Den udvidede undervisning er gratis, og kræver at der afsættes ekstra tid til øvning og forberedelse
  • Som talentelev deltager du ved obligatoriske koncerter og fællesaktiviteter med andre talentelever.
  • Bamuk samarbejder med Kvintoratet om at tilbyde talentworkshops og større projekter på tværs af 5 musikskoler.

Tilmelding forudsætter, at eleven har modtaget min. 1 års undervisning på Bamuk, og at eleven indstilles af sin lærer i samråd med elevens værge.

Læs mere om talentlinjen og vigtige datoer her.

Hvordan fordeles pladserne i Bamuks talentlinje?

På Bamuk handler det om at have det sjovt. At nyde musikken og kulturen. Det er derfor der er et smil i vores logo. Men Bamuk er også et sted, hvor man kan komme videre, hvis man er ekstra god til at spille på sit instrument. Vi har lærere, der er professionelle musikere og musikpædagoger, der er i stand til at bringe vores elever helt fra den første undervisningstime i blokfløjte til en plads på musikkonservatoriet. Derfor har vi også talentpladser, der er reserveret til de elever, der viser et ekstra stort talent indenfor deres fag.

Talentpladser tildeles gennem optagelsesprøve én gang om året. Det er læreren der indstiller elever til talentpladserne. Skal du optages til en talentplads, bør du have en intention om et fremtidigt engagement i musikken og kulturen og være indstillet på deltagelse i vores arrangementer og orkestre.

Samarbejde

Vi samarbejder med fire andre musikskoler – Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Herlev musikskole – om projekt ”Kvintoratet”. I Kvintoratet har vi med støtte fra Kulturministeriet udviklet yderligere aktiviteter for talenteleverne – aktiviteter som du forventes at deltage i.

Andre fag i talentprogrammet

Udover talentpladserne der tildeles elever i deres respektive instrument, er der talentpladser i direktion, arrangement og musikteori og hørelære.

Lærere

Vi kan ikke finde en lærer lige nu

Vil du gå til Talentlinjen på Bamuk?