Musikskoleforløb

You are here:

Ballerup Musik- og Kulturskole, Bamuk, afvikler inspirerende og kreative forløb i kommunens folkeskoler.

Bamuks kulturtilbud giver kommunens skoleelever mulighed for at møde musik, dans og bevægelse i kreative fællesskaber. De får sammen med Bamuks kompetente lærerhold mulighed for at udforske musikkens væsen og udfolde sig kropsligt. Sammen med resten af klassen, vil de skabe et originalt , kunstnerisk aftryk, der vil bringe dem tættere sammen og vil give dem intuitive resurser, de kan bruge fremadrettet.

Projekterne skal ses som et supplement til folkeskolernes almindelige undervisning og er ikke tænkt som en erstatning for musikundervisningen. Projekterne fordrer tværtimod et tæt samarbejde med folkeskolelærerne, både i den forberedende fase og i selve afviklingen af forløbet.

Hvad vil du vide mere om?

Det praktiske

Skolen i Virkeligheden er et katalog over Ballerup Musik- og Kulturskoles tilbud til folkeskolerne. Hvis et eller flere af projekterne vækker jeres interesse, er I velkomne til at sende jeres prioriterede ønsker ind. Vi opererer ikke med en egentlig deadline, men vi vil meget gerne have jeres ønsker i løbet af maj måned, så de kan indgå i vores skemalægning i juni.

Vi behandler dog også løbende ønsker fra skolerne og vores mål er at prøve at tilgodese så mange af kommunens skoler som muligt. Der kommer typisk væsentlig flere ønsker ind, end Ballerup Musik- og Kulturskole har mulighed for at imødekomme. Det er derfor en god idé at læse projektbeskrivelserne godt igennem, så det ønskede projekt, klassens behov og de fysiske rammer på jeres skole passer sammen. Hvis Ballerup Musik- og Kulturskole har mulighed for at imødekomme jeres ønske, vil I blive kontaktet af tovholderen på projektet i starten af det kommende skoleår. I vil så sammen kunne planlægge de nærmere detaljer omkring forberedelsen og afviklingen af projektet.

Folkeskolelærerne kan tilmelde sig de forskellige forløb via Skolen i Virkeligheden.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder intet mindre end 12 spændene og varierende musikforløb til alle folkeskolens klassetrin.
I kan f.eks. skrive jeres egen sang, lave hyggelig yoga eller lære matematik gennem dans.

Klik her og hør 3.E, der har skrevet deres egen julesang

Skemalægning

Projekterne er udarbejdet af de nuværende musikskolelærere og tager udgangspunkt i de kompetencer, der findes på Ballerup Musik- og Kulturskole pt. Tilbuddene er derfor personafhængige.
Såfremt der skulle opstå sygdom eller ændringer i den projektansvarliges ansættelse, er det ikke umiddelbart muligt at afvikle projekterne med andet personale.

Og hvilke skoler skal indgå i samarbejdet?
Som udgangspunkt ønsker vi tilbuddene bredt ud til alle kommunens skoler, men der er store udfordringer omkring planlægning og lokaler.

Det er en forudsætning for projekternes afvikling, at der forefindes de instrumenter som der ønskes og at lokalerne har den størrelse der muliggør en fornuftig afvikling. Visse projekter kræver helt eller delvis afvikling på musikskolen.

Mange af projekterne er også afhængige af, at kunne skemalægges fornuftigt. Musikskolelærerne arbejder med en anden type arbejdsdag end folkeskolelærerne, så der er brug for en stor fleksibilitet for at kunne gennemføre projekterne.

Kontakt

Har I spørgsmål til musikskoleforløbene, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 44773222 eller mail musikskolen@balk.dk.