Praktisk info

Praktisk info

En hel sæson på Bamuk starter i august, slutter i juni og består af 36 undervisningsgange.

Betalingen for undervisningen er ligeligt fordelt på 10 rater, og der betales for en måned af gangen (eks. 01.10-31.10) med undtagelse af rate 1, der dækker perioden 22.08-30.09.

Raterne opkræves via digital post månedsvis bagud.

Priser sæson 24/25

På Bamuk kan du leje et instrument. Formålet med udlejning af instrumenter er, at du som ny elev får mulighed for at afprøve, om et givet fag har interesse, uden at du på forhånd skal investere i et nyt instrument.

Det forventes dog, at du anskaffer dit eget instrument efter det første år.

Visse instrumenter i den dyrere ende er der dog ofte mulighed for at leje i mere end et år.

Pris for instrumentleje

Det koster 72 kr. pr. måned at leje et instrument på Bamuk. Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen.

I tilfælde af utilstrækkelig beholdning af instrumenter, vil de først tilmeldte elever komme i første række, og de, der har lejet deres instrument sæsonen inden, i sidste række.

Vi udlejer ikke

Blokfløjter, keyboards, klaver, elguitar/bas, forstærkere og trommesæt. Der kan henvises til klaverudlejere (både akustisk og el).

På Bamuk er der mulighed for at få både søskende- og flerfagsrabat.

Flerfagsrabat:
Hvis en elev er tilmeldt mere end ét fag, bliver der opkrævet fuld betaling for det dyreste fag og halv pris for hvert af de øvrige fag.

Søskenderabat:
Hvis et søskendepar går til musikundervisning, er der mulighed for at opnå søskenderabat, hvor der opkræves halv pris for det billigste fag.
Bemærk: Søskenderabat aktiveres kun, hvis der er samme betaler på begge børn. Sørg derfor for at tjekke, hvem der står som betaler, hvis du ønsker søskenderabat.

Bemærk: Dans, Dans-talent, Drama, Minidrama og Billedskole er ikke omfattet af rabatordningen.

Familier og studerende med husstandsindkomst under 240.601 årligt kan søge om nedsat betaling.

Skema til ansøgning om nedsat betaling – elever +18 år

Skema til ansøgning om nedsat betaling – værge

Ansøgning om nedsat betaling skal fremsendes i forbindelse med tilmelding.

Elever, der ikke bor i Ballerup Kommune, betaler udenbys takst svarende til voksen takster.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig løbende hele sæsonen. Vil du være sikker på at få en plads, anbefaler vi dog, at du tilmelder dig hurtigst muligt. Særligt efter 9. maj kan det være svært at få en plads – både i indeværende og næste sæson.

Udmelding

Du har mulighed for løbende at melde dig ud af tilmeldte aktiviteter ved at sende en mail til musikskolen@balk.dk.

Udmelding er IKKE gyldig, hvis den sendes til din lærer. 

Tilmeldingen er økonomisk bindende løbende måned plus to måneder regnet fra udmeldelsesdatoen.

Fravær elev

Hvis du bliver forhindret i at deltage i undervisningen, f.eks. grundet sygdom, skal du melde afbud direkte til din lærer.

Du har ikke krav på at få den forsømte undervisning erstattet eller honoraret tilbagebetalt, hvis du selv er fraværende fra undervisningen – uanset årsag til dit fravær.

Fravær lærer

I tilfælde af at din lærer er fraværende fra undervisningen, får du besked fra din lærer eller fra vores kontor.

Du får erstattet undervisningen på et senere tidspunkt, eller undervisningen overtages af en vikar. Er dette ikke muligt, modregnes aflysningen i den efterfølgende opkrævning.

På Lautrupgaard står to container-øvelokaler til rådighed for rytmiske grupper.

Containerne er isoleret og indrettet med ventilation, varme og elektricitet samt visse instrumenter og anlæg (pt.: trommer, basforstærker, keyboard, PA-anlæg m. mikrofoner).

Er du interesseret i at øve i lokalerne, så send en mail til anle@balk.dk, hvorefter du og dit orkester indkaldes til næste brugerrådsmøde, hvor I har mulighed for at blive godkendt til optagelse

Prisen for lån af øvelokalerne er 220 kr. om måneden.
Betalingen bruges i reglen til optimering af lokalerne.

 1. For at kunne benytte lokalerne skal mindst en person fra orkestret være bosiddende i Ballerup
 2. En gruppe, der har brugt containerne i minimum et år og ikke længere har medlemmer bosiddende i Ballerup, kan forsat benytte containerne, hvis dette ikke hindrer andre bands i at blive optaget
 3. En person fra hver af orkestrene vælges som repræsentant og har ret og pligt til at deltage i brugerrådet
 4. Musikskolen indkalder til møde i brugerrådet efter behov
 5. Mindst en person i orkesteret skal være fyldt 15 år. Ellers skal en forældre være garant for gruppen
 6. Orkestrene betaler huslejen til os i musikskolen. Huslejen justeres efter de givne forhold og behov vedtaget/diskuteret i brugerrådet
 7. Hvert orkester tildeles en nøgle til eget lokale samt til container 2, som i øjeblikket benyttes til opmagasinering af instrumenter og rengøringsartikler
 8. Orkestrene står selv for rengøring med ansvar for hinanden
 9. Der skal støvsuges og skraldespanden skal være tømt efter hver øver
 10. Når der spilles i containerne, skal begge yderdøre være åbne
 11. Hængelås placeres på ydersiden af container 1 og 3, så dørene kan fastlåses i åbentstående stilling, så udefrakommende ikke kan låse musikerne inde
 12. Rygning i containerne og på Lautrupgaards område er absolut forbudt, og blot en enkelt overtrædelse af denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra containerne
 13. Indtagelse af alkohol i containerne og på Lautrupgaards område er absolut forbudt, og blot en enkelt overtrædelse af denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra containerne
 14. Medlemsskabet kan ikke overdrages til andre orkestre
 15. Der må ikke forefindes personer, som ikke er medlem af en af containergrupperne i containerne
 16. Kortvarig dispensation herfra kan indhentes hos øvecontainer-ansvarlig Carsten Henriksen
 17. Orkestrene sørger selv for at forsikre de opmagasinerede instrumenter. Musikskolen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader på instrumentariet

Disse regler kan ændres af musikskolen i takt med de indhøstede erfaringer som brugen af containerne giver.

Vil du gå på Bamuk?