Samarbejde

Samarbejde

Vores Børnekulturcenter deler adresse og værksted med Billedskolen.

Stedets aktiviteter er baseret på børns møde med professionelle kunstnere. Det kan være inden for områder som teater, film, litteratur, billedkunst og musik som tværgående kunstprojekter. Projekterne tilbydes forskellige aldersgrupper i skole- og institutionssammenhæng. De aktuelle projekter udbydes direkte til institutionerne og skolerne gennem De Lokale Kulturnetværk eller via ”Skolen i virkeligheden”.


Aktiviteter i Børnekulturcenteret

I Børnekulturcenteret møder børnene personer fra kunstens og kulturens verden. På den måde får de et indtryk af, hvilke aktiviteter der findes ude i verden, og hvad det egentlig vil sige at være kunstner i dag.

Børn møder kunstnere i Bamuks børnekulturcenter

I børnekulturcenteret har børnene fx haft mulighed for at møde en kunstner ansigt til ansigt. Kunstneren Camilla Nørgård blev i samarbejde med Børnekulturcentret sendt ud til fem forskellige daginstitutioner og BFO’er, hvor hun introducerede sit arbejde som billedkunstner og inddrog børnene i en kunstnerisk proces. Formålet var, at vise måder at igangsætte og understøtte det særlige, der udvikler børn i mødet med kunst og kunstnere og at pege på, at kunstnerisk aktivitet er en vej til at afprøve nye og anderledes arbejdsprocesser i dagligdagen.

Herfra hvor vi står

Projektet ”Herfra hvor vi står” handlede om identitet og blev gennemført med 8. klasser fra Måløv skole og Østerhøj skole i samarbejde med billedkunstneren Cai Ulrich V. Platen.

De deltagende elever blev bedt om at samle og redigere, ikke bare billeder, men det stof de syntes, kendetegner dem selv, tiden og tilværelsen. Alt hvad der kunne bruges til at fortælle andre om, hvordan livet ser ud fra deres konkrete ståsted i Ballerup.

Projektet udmundede i en udstilling på Måløv Skole i perioden før sommerferien, der viser livet og verden set med deres øjne, og der arbejdes nu på at udstillingen kan vandre rundt i kommunen i skoleåret 17/18.

Ballerup Musik- og Kulturskole tilbyder rytmikforløb for to hold 6 gange à 45 minutter til kommunens daginstitutioner. Undervisningen er for vuggestuebørn og børnehavebørn på alle alderstrin, dog skal de tilmeldte grupper være nogenlunde homogene aldersmæssigt.

I undervisningen lægges der vægt på:

  • Fællesskab, fælles spilleregler og socialt samvær
  • At være individ kontra at være del af en gruppe, relationer og spejling af udtryk og følelser
  • Fantasi, fortælling og leg
  • Kropsbevidsthed og bevægelse
  • Motorik og balance
  • Sang, gehør og musikglæde!

 

HVOR:

Undervisningen foregår på Ballerup Musik- og Kulturskole, Gl. Rådhusvej 13, eller i den pågældende institution (her skal dog være et lokale til rådighed med rigelig gulvplads, samt plads til instrumenter og evt. andet grej).

 

HVOR MANGE

Af hensyn til logistikken skal der kunne oprettes 2 hold á 12 børn på samme institution samme dag. Det forventes at hvert hold er med deltagelse af pædagoger fra institutionen.

 

HVORNÅR

Vejledende tider for undervisningen er kl. 9.15 – 10.00 og 10.00 – 10.45

Vil du gå på Bamuk?